event

Advanced Domain-Driven Design – 3 Day Course

Advanced Domain-Driven Design – 3 Day Course

Domain-Driven Design Software design heeft dikwijls een laag agile gehalte en feedback laat vaak zeer lang op zich wachten. Het gebeurt regelmatig dat fouten in de architectuur of in het design te laat ontdekt worden en als er dan aanpassingen doorgevoerd moeten...

read more
The makings of a good architect

The makings of a good architect

Now that Devoxx Belgium 2019 has concluded and left everyone with a warm glow, it's time to reflect on the best talks of this year's edition. For me personally, Venkat Subramaniam's keynote talk on the qualities of a highly effective architect definitely tops the...

read more